Disse betingelser gælder, når du tillmelder dig som elev på Hardsyssel Efterskole

Når du har sendt din tilmelding til skolen, skal du indbetale et tilmeldingsgebyr på 1.500 kr. (Vi fortæller dig hvordan, når du har sendt tilmeldingen.)

Når vi har modtaget tilmelding og tilmeldingsgebyr, sender vi i løbet af 14 dage et brev med en bekræftelse på, at vi har modtaget din tilmelding og dit tilmeldingsgebyr.

I februar før skolestart opkræver vi et depositum på 3.000 kr.

Er du tilmeldt senere end februar, opkræver vi depositummet sammen med bekræftelsen på din tilmelding.

Depositummet dækker individuelle udgifter, der ikke er med i skolepengene: Sangbøger, elevtøj, gymnastikdragt, skader og lign. Evt. merforbrug bliver opkrævet særskilt. Evt. overskud bliver udbetalt ved skoleårets afslutning.

Skolen betaler ikke tilmeldingsgebyr og depositum tilbage ved evt. framelding fra skolen inden skolestart.

Prisen for et skoleår er inkl. undervisningsmaterialer, lejrskole og udlandsture. Indbetalingen sker med 10 rater. Første opkrævning er 1. august og sidste opkrævning er 1. maj i skoleåret.

Hvis skoleopholdet bliver afbrudt enten af dig selv eller skolen, betaler forældre/værge den til enhver tid gældende fulde skolepris uden tilskud i fire hele skoleuger efter afbrydelsen (i skoleåret 2018/2019 i alt 9.420 kr.).

Ved midlertidig afbrydelse af skoleopholdet til f.eks. ekstra ferie, diciplinær hjemsendelse (tænkepause) eller lignende, betaler du ligeledes den fulde skolepris uden fradrag af tilskud.

Skolen optager elever løbende. Hvis skolen er fyldt, bliver du optaget på venteliste.

Ved tilmelding til skolen skal du angive, at du har godkendt disse betingelser.