Til FDF'ere og spejdere

Hardsyssel er DIN efterskole

Hardsyssel Efterskole har sit bagland i FDF og KFUM-Spejderne. Vi tilbyder hvert år en række arrangementer for både børn, unge og ledere.

Karsten Meldgaard er aktiv i FDF, og han hjælper med at udvikle og afholde arrangementerne for og med baglandet.

Her i værtøjskassen har vi samlet alle de oplysninger, du har brug for.

26. - 27. oktober 2018

Bål & Ballade

Fra fredag 26. oktober hen under aften til lørdag 27. oktober 2018 er der Bål & Ballade på Hardsyssel Efterskole.

Bål & Ballade er et forrygende arrangement for børn i 3. - 4. klasse fra både FDF og Spejderne. (Pilte og Ulveunger)

Her laver vi forskellige aktivititer med bål og nyder ellers lejrlivet og hinandens selskab.

I år skal du som leder selv downloade og printe indbydelsen, som du finder lige her. Husk at tilføje børnenes pris samt afgang- og ankomsttider på hver indbydelse inden uddeling.

27. oktober 2018

Børnefestival, BØF

Den sidste lørdag i oktober holder vi traditionen tro børnefestivalen BØF på Hardsyssel Efterskole. En forrygende dag for de mindste i FDF (puslinge og tumlinge). Næste gang er lørdag 27. oktober 2018.

Dagen byder på sjove aktiviteter rundt om på skolen og en stor fælles børnegudstjeneste.

I år skal du som leder selv downloade og printe indbydelsen, som du finder lige her. Husk at tilføje børnenes pris samt afgang- og ankomsttider på hver indbydelse inden uddeling.

Efterår og forår

Få besøg fra Hardsyssel

Kontakt Karsten Meldgaard, hvis du har spørgsmål vedrørende FDF.  Du kan fange ham på km@hardsyssel.dk

Målrettede nyheder

Få direkte besked

Skolen udsender en særlig nyhedsmail direkte til baglandet, når der er relevant nyt at fortælle. Alle FDF-ledere og spejderledere kan tilmelde sig og få nyhedsmailen tilsendt direkte til dig selv.

Modtager du ikke nyhedsmailen, kan du tilmelde dig her: Bestil nyhedsmail til baglandet